14. apríl: Virtuálny Deň Otvorených Dverí | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

14. apríl: Virtuálny Deň Otvorených Dverí

Na Teologickej fakulte je možné študovať kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu alebo sociálnu prácu zameranú na rodinu.

Študijné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, či kreatívec.

 

Online Deň otvorených dverí sa uskutoční cez aplikáciu MS TEAMS dňa 14.04.2021 v čase od 15.00 – 16.00 hod.

 

Prihlášku na štúdium môžu uchádzači podať do 30.apríla.

Viac info pre uchádzača...

Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite...