24. február: Deň otvorených dverí online | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

24. február: Deň otvorených dverí online

Na Teologickej fakulte je možné študovať kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu alebo sociálnu prácu zameranú na rodinu.

Študijné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, či kreatívec.

 

Online Deň otvorených dverí sa uskutoční na našej fakulte dňa 24.02.2021 v čase od 12.00 – 14.00 hod (potrebná registrácia).

Prihlášku je možné podať do 31. marca.

 

Viac info pre uchádzača o štúdium...

Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite...