Absolventi - Uplatniteľnosť | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Absolventi - Uplatniteľnosť

S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce univerzita a jej fakulty prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.