Akademický senát | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Akademický senát

Predseda
Lukáš Jeník, PhD.

Podpredseda
ThLic. Marek Heczei, PhD.

ČLENOVIA
Pedagogická komora

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.
ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.
Mgr. Martin Šarkan, PhD.
doc. Dr. theol. Jozef Žuffa
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.

Študentská komora

Bc. Simona BAGALOVÁ            
Dominika JEDINÁKOVÁ            
Terézia VAŠKOVÁ                
Bc. Ing. Peter VNUČÁK