Dekan fakulty sa stal medzinárodným expertom na evaluáciu Karlovej univerzity | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Dekan fakulty sa stal medzinárodným expertom na evaluáciu Karlovej univerzity

Doc. ThDr. Miloš Lichner SJ, D.Th., dekan Teologickej fakulty získal významné ocenenie medzi slovenskými teológmi. Stal sa jedným z expertov na hodnotenie Karlovej univerzity v Prahe.
"Cieľom evaluácie, teda hodnotenia výskumu univerzity, je identifikovať silné a slabé stránky jednotlivých odvetví výskumu na univerzite. Začala sa už v apríli a ukončia ju v decembri budúceho roka. Sústrediť sa budeme najmä na vedu a výskum. Z mojej strany bude prebiehať práca najmä v hodnotení konkrétnych projektov univerzity, stretnutiami s členmi tímu, rozličnými telekonferenciami a videohovory," uvádza Miloš Lichner.
 
Zdroj: TKKBS