Dekanské voľno 24.09.2020 - dopoludnia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Dekanské voľno 24.09.2020 - dopoludnia

Dekan fakulty, prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., udeľuje vo štvrtok 24.09.2020 v čase od 7:45 od 12:45 hod. dekanské voľno pedagógom a študentom fakulty.
Popoludňajšie vyučovanie prebieha podľa rozvrhu.