Druhé kolo podávania prihlášok: od 3.6. do 31.7 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Druhé kolo podávania prihlášok: od 3.6. do 31.7

Záujemcovia na bakalársky alebo magisterský stupeň si môžu vybrať štúdium kresťanskej filozofie, katolíckej teológie alebo sociálnej práce zameranej na rodinu.
Študijné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Študenti sa učia zvládnuť komunikačné stratégie a aplikovať ich v pracovnom živote. Fakulta u nich rozvíja vedomosti a zručnosti pre poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď. 
Viac informácií na tftu.sk/uchadzac.