Duchovné cvičenia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Duchovné cvičenia

základné informácie
 
Duchovné cvičenia pre študentov TF TU v letnom semestri budú  v týchto termínoch:
9.3. - 12.3. 2017
30.3. - 2.4. 2017