Duchovné cvičenia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Duchovné cvičenia

 
Duchovné cvičenia sa uskutočnia v dňoch 5.3.-8.3. 2020 na jezuitskej chate v Modre-Piesok (Zochová chata).
Všetky najdôležitejšie informácie o duchovných cvičeniach nájdete na stránke: www.liturgia-hudba.sk/dc/
V prípade, že by ste ohľadom duchovných cvičení mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti, môžete písať na mail: vlastimil.dufka@truni.sk alebo zavolať na číslo mobilu: +421 908 809 431