Erasmus+ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Erasmus+

Naša fakulta umožňuje študentom všetkých stupňov a foriem štúdia zúčastniť sa krátkodobých alebo dlhodobých študijných pobytov v zahraničí, a to najmä prostredníctvom programu ERASMUS+
 
Študenti a doktorandi TF TU, ak máte záujem v akademickom roku 2021/2022 o štúdium na univerzite v zahraničí alebo o stáž v zahraničí v rámci programu ERASMUS +, podajte si prihlášku spolu s motivačným listom do 9.12.2020 elektronicky na adresu: miroslava.fabianova@truni.sk.
Výberové konanie sa netýka študentov posledných ročníkov.
Podmienkou nástupu na zahraničnú univerzitu v akademickom roku 2021/2022  je absolvovanie všetkých skúšok  v akademickom roku 2020/2021.
Termín a miesto výberového konania: 10.12.2020 o 9.00 hod. on-line.
Kritériá výberu: výborný študijný priemer, jazykové znalosti, osobný pohovor
 
Partnerské univerzity: zoznam

 • Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
 • Karlova univerzita v Prahe, ČR
 • Katolícka univerzita v Luevene, Belgicko
 • Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
 • Univerzita v Thessalonikách, Grécko
 • Univerzita v Tilburgu, Holandsko
 • Univerzita v Splite, Chorvátsko
 • Univerzita v Zahrebe, Chrovátsko
 • Univerzita v Ľubľani, Slovinsko
 • Univerzita v Sofii, Bulharsko
 • Univerzita v Budapešti, Pázmany, Maďarsko
 • Univerzita v Budapešti, Sapientia, Maďarsko
 • Univerzita v Pécsi, Episcopal Theological College of Pécs, Maďarsko
 • Univerzita vo Varšave-Bobolanum, Poľsko
 • Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko
 • Univerzita v Opole, Poľsko
 • Univerzita vo Frankfurte n/Mohanom, Nemecko
 • Univerzita v Ingolstadte, Nemecko
 • University of Malta
 • Univerzita Warmia a Mazury v Olsztyne, Poľsko

Prihláška na študijný pobyt Erasmus+
 
Bližšie informácie o programe na univerzitnej stránke.