ERASMUS + v akademickom roku 2022/2023 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

ERASMUS + v akademickom roku 2022/2023

Prihlášky do 30.11.2021
Výberové konanie: 8.12.2021 o 9.00 hod. on line