Hope. Where does our Hope Lie? - Teologická fakulta organizuje medzinárodný teologický kongres | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Hope. Where does our Hope Lie? - Teologická fakulta organizuje medzinárodný teologický kongres

Ľudský život a vzájomné vzťahy sú postavené na dôvere a nádeji. Nádej je jedným zo základných postojov biblického človeka, a teda jedným z pilierov kresťanskej teológie. Nádej je dôležitou súčasťou nielen ľudskej spoločnosti, ale aj samotnej ľudskej skúsenosti.

Svetoví odborníci predstavia v Bratislave koncom augusta pojem nádeje v interdisciplinárnej perspektíve. Plenárne prednášky budú dopĺňané paralelne o konferenčné sekcie a workshopy, ktoré ponúknu priestor pre premyslenie ústrednej témy nádeje vo vzťahu k filozofii a politike. Organizátormi kongresu, ktorý sa uskutoční 28. – 31. augusta, sú Európska spoločnosť pre katolícku teológiu a Teologická fakulta Trnavskej univerzity.
"Je dobré venovať sa nádeji a viesť o nej dialóg nielen vnútri cirkvi, ale aj navonok,“ hovorí  pre denník Postoj o téme kongresu Miloš Lichner, viceprezident spoločnosti a dekan fakulty. Európska spoločnosť pre katolícku teológiu sa venuje interdisciplinárnemu výskumu a usiluje sa stáť na priesečníku medzi cirkvou a spoločnosťou, existuje už tridsať rokov a združuje viac ako 800 teológov. Súčasnú prezidentku Marie-Jo Thiel zo Štrasburgu po kongrese vystrieda doterajší viceprezident spoločnosti Miloš Lichner.