Inauguračná prednáška doc. G. Braunsteiner | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Inauguračná prednáška doc. G. Braunsteiner

Vedenie Teologickej fakulty Vás týmto srdečne pozýva na inauguračnú prednášku doc. Dr. G. Braunsteiner, PhD. na tému "Pojem Tradície v duchu Druhého vatikáskeho koncilu",
ktorá sa uskutoční dňa 16. 4. 2018 o 13.30 v miestnosti P2.  Prednáška je určená pre širokú verejnosť.