Inauguračná prednáška a habilitačná prednáška na TFTU | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Inauguračná prednáška a habilitačná prednáška na TFTU

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 9.30 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, Bratislava uskutoční inauguračná prednáška doc. PhLic. Mgr. Ing. Ľuboša Rojku, PhD. na tému Vzťah ľudskej mysle a vedomia z filozofickej perspektívy v odbore systematická filozofia.
 
Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 13.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Mariána Ambrozyho, PhD. na tému Argumenty Theologia naturalis - Swinburne kontra Plantinga spojená s obhajobou habilitačnej práce Filozoficko-etické kontexty prírodovednej tematiky v odbore systematická filozofia.
 
Z dôvodu hygienických opatrení sa obidvoch prednášok môže zúčastniť maximálne 50 osôb (pre každú zvlášť). V prípade, že záujemcov bude viac, je možné požiadať na mailovej adrese sekretariátu fakulty (sr. Pia) o zaslanie linku na online pripojenie.