K nezávislosti akademickej pôdy | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

K nezávislosti akademickej pôdy

Základom intelektuálneho rastu je akademická sloboda. Otvorený dialóg a kritická diskusia sú charakteristické znaky akademického prostredia.
Akademický senát Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý je samosprávnym orgánom fakulty, sa ohradzuje proti výhradám z politizácie akademickej pôdy či odbornej či ideologickej nevhodnosti pôsobenia jej pedagógov. Nedochádza k porušeniu Zákona o vysokých školách a ani k porušeniu vnútorných predpisov. Teologická fakulta Trnavskej univerzity nie je letným náboženským táborom, ale vysokou školou. Riadi sa zákonmi a ideálmi akademického bádania, ktoré sú zhodné s kresťanskými ideálmi a hodnotami. Práve obmedzením slobodnej diskusie by dochádzalo k jednostrannej ideologizácii, ktorá je popretím akademických slobôd.
 
Celý text vyhlásenia AS TF TU.