Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica, ktorá je majetkom Spoločnosti Ježišovej. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti 37 000 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

Katalóg knižnice Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity

 

 
V skúškovom období:

 

Pondelok – štvrtok
8:30 – 16:00
Piatok
8:30 – 12:00

Fakultná knižnica bude v dňoch od 26.6. do 31.8. 2017 ZATVORENÁ.

V urgentnom prípade môžete kontaktovať pracovníkov knižnice: iveta.zmekova@truni.sk, jana.struharova@truni.sk.

 

 

 

 

 
 

 

Scientia.sk (NISPEZ) - vyhľadávací portál pre vedu a výskum

Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.

Ebrary Academic Complete

Gale Virtual Reference Library Art (NISPEZ)

JSTOR

Knovel (NISPEZ)

Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

ProQuest Central (NISPEZ)

Scopus (NISPEZ)

Springer Link (NISPEZ)

Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)

Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)

Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)

Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.