Knižnica | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Knižnica

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica, ktorá je majetkom Spoločnosti Ježišovej. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti 37 000 kn.j.

Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

Katalóg knižnice Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity

 

 

Pondelok - štvrtok

8:30 – 17:00

Piatok

8:30 – 12:00

Sobota

9:30 – 13:30 (9.3.; 16.3.; 30.3.; 6.4.; 27.4.; 4.5. 2019 )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skúšobný prístup do Academic Search Ultimate do 22.3.2019.

 

Discovery služba SUMMON

Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.

Ebook Central

JSTOR

Knovel (NISPEZ)

Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

Scopus (NISPEZ)

Springer Link (NISPEZ)

Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)

Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)

Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)

Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.