Komentáre k Žalmom: online prednášky s diskusiou | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Komentáre k Žalmom: online prednášky s diskusiou

19. marec, 14:00 - 17:00
Pozývame ma podujatie, ktoré je súčasťou projektu Komentáre k Žalmom (APVV 17-0001).
 
Zoom: https://zoom.us/j/95982889571?pwd=NW1Xa3BpUkxMR2VBcGdLN1pvZk9UZz09
Meeting ID: 959 8288 9571 Passcode: 905694 
 
Program
Pre členov tímu APVV a pre verejnosť
14:00-14:30 Miroslav Varšo: Usporiadanie žalmov 1-50
14:30-15:00 Juraj Pigula : Komentáre k žalmom v prvých storočiach kresťanstva
15:00-15.30 Pavel Vilhan: Téma šeolu a posmrtného života v Korachových žalmoch
15:30-16.00 Bohdan Hroboň: Habakukov žalm
16.00-16.30 Ivan Moďoroši: Biblia ako hlavný interpretačný zdroj v myslení J.A. Komenského
 
Len pre členov tímu APVV:
16.30.-17.00
Róbert Mesárosz, Dobrá kniha: Komentár k žalmom 120-150
Informácie o APVV, publikovanie dvoch Komentárov k žalmom 101-118 a 120-150
Príprava Komentára k žalmom: 26-50,  Rôzne
 
Občerstvenie priebežne každý u seba. :) 
Za organizačný tím: Peter Dubovský, Bohdan Hroboň, Miloš Lichner
 
Už niekoľko rokov Teologická fakulta Trnavskej univerzity organizuje prednášky pre širokú verejnosť, ktoré chcú prispevať k dialógu v teológii, medzi náboženstvami, ako aj s občianskou spoločnosťou.
Súčasťou dialógu je výskumná práca na komentároch ku knihám Starého a Nového Zákona, na ktorých pracujú odborníci z fakulty v spolupráci s výskumníkmi z iných inštitúcií. Výsledkom sú vydané komentáre k viacerým biblickým knihám: Genezis (2008), komentár k prorokom Abdiáš, Jonáš a Micheáš (2010), komentár ku knihe Exodus (2013), komentár ku knihe Marek (2013), a komentár k prorokom Ozeáš, Joel, Amos (2015).
Najvýraznejšou knihou, ktorá spája kresťanov všetkých denominácií so židmi, je kniha Žalmov. Táto kniha bola v histórii najčastejšie prekladanou a vydávanou knihou. Žalmy čítajú tak kresťania rôznych denominácií ako aj židia. Odbornú prácu na komentároch k Žalmom považujeme za výrazný prínos do medzináboženského dialógu.