Kurz counselingu: „Prevencia a zvládanie záťažových situácií v rodinách“ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Kurz counselingu: „Prevencia a zvládanie záťažových situácií v rodinách“

Centrum counselingu, o.z. v spolupráci s pedagógmi z Teologickej fakultoy TU ponúka akreditovaný kurz, zameraný na získanie zručností pri poskytovaní podpory rodinám. 

Kurz je realizovaný kombináciou prezenčnej a dištančnej formy. 

Požiadavkou na jeho ukončenie je aktívna účasť v rozsahu 150 hodín a úspešné absolvovanie záverečnej prezentácie.

 

Viac informácií o kurze