Medzinárodné vzťahy | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Medzinárodné vzťahy

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave rozvýja medzinárodnú spoluprácu s viacerými zahraničnými inštitúciami na úrovni pravidelných výmenných pobytov vyučujúcich a študentov, organizovania medzinárodných konferencií ako aj prípravy spoločných vedeckých výstupov.