Akademický senát | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Akademický senát

Predseda

Lukáš Jeník, PhD.

Podpredseda

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.

Členovia

Pedagogická komora

Mgr. Vlastimil Dufka, SLD.

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

ThLic. Marek Heczei, PhD.

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

PhDr. Renáta Jamborová, PhD.

Študentská komora

Simona Bagalová

Mgr. Magdaléna Miklušičáková

Bc. Mgr. Petronela Molnárová