Katedra kresťanskej filozofie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra kresťanskej filozofie

Vedúci katedry:

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD.,

lukas.jenik@truni.sk

Odborné zameranie: dejiny filozofie, metafyzika, filozofia umenia

konzultačné hodiny (zimný semester 2020): utorok 17.30 - 18.30 / Streda 16.40-17.40

 

 

Profesori:

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.,

ladislav.csontos@truni.sk

Odborné zameranie: logika, filozofia kultúry, filozofická antropológia

konzultačné hodiny (zimný semester 2020): 9.30 - 11.30

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.,

rastislav.nemec@truni.sk

Odborné zameranie: hermeneutika, stredoveká filozofia, sociálna filozofia

konzultačné hodiny (zimný semester 2020): Utorok 9.30 - 11.30

 

 

Docenti:

 

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.,

miroslav.karaba@truni.sk

Odborné zameranie:  Filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, vzťah vedy a náboženstva.

konzultačné hodiny (zimný semester 2020): Pondelok 13.00 - 14.15

 

Odborní asistenti:

 

Ing. Mária Spišiaková, PhD.,

maria.spisiakova@truni.sk

Odborné zameranie:  Filozofická teológia, kognitívne vedy, symbolická logika

konzultačné hodiny (zimný semester 2020): Utorok 13.15- 14.15

 

Asistenti:

 

Mgr. Lenka Muržicová