Katedra kresťanskej filozofie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra kresťanskej filozofie

Poskytuje sa:

- humánne vzdelanie
- kritické myslenie
- aktuálne spoločenské a vedecké témy solídnou, diskusnou formou
- prednášky zaujímavých profesorov zo zahraničia
- oxfordská forma výučby

 

 

 

 

 

Vedúci katedry

 Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD.

 mail: lukas.jenik@truni.sk

 Odborné zameranie: dejiny filozofie, metafyzika, filozofia umenia

 konzultačné hodiny: Utorok 14.00 - 16.00

 Publikácie:

 

 


doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.  doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

  mail: rastislav.nemec@truni.sk

 Odborné zameranie: hermeneutika, stredoveká filozofia, sociálna      filozofia

 konzultačné hodiny: Utorok 11.00 - 12.00

 Publikácie:

Oratio mentalis u neskorého Ockhama. 1. vyd.  Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie. Trnava : Dobrá kniha, 2009.
Lingua mentis ako zrkadlo mysle podľa Ockhama a Fodora. In: K vybraným témam stredovekej a súčasnej filozofie. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

 


 


 

Profesori:

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

mail: ladislav.csontos@truni.sk

Odborné zameranie: logika, filozofia kultúry, filozofická antropológia

konzultačné hodiny:

Publikácie:


Docenti:

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 mail: miroslav.karaba@truni.sk

 Odborné zameranie:  Filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, vzťah vedy a náboženstva.

 konzultačné hodiny: Utorok 13.00 - 15.00

 Publikácie:

Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2009.
Božie pôsobenie vo svete : reflexia koncepcií J. Polkinghorna, A. Peacocka a I. Barboura. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014.
Vedecký pokrok ako filozofický problém. 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo RHETOS, 2012.

 

 

Odborní asistenti


 

Mária Spišiaková

 Ing. Mária Spišiaková, PhD.

 mail: maria.spisiakova@truni.sk

 Odborné zameranie:  Filozofická teológia, kognitívne vedy, symbolická logika

 konzultačné hodiny: Utorok 13.00 - 15.00

 Publikácie:

Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus : úvod do filozofickej teológie. Druhý diel (spoluautor: Ľuboš Rojka). 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015.
Zlo v Božom stvorení : riešenie problému zla v analytickej filozofii náboženstva. 1. vyd. Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2012

 

 


Asistenti
Mgr. Lenka Muržicová


Doktorandi:

Mgr. et Mgr. Katarína Marinová

Mgr. et Mgr. Katarína Marinová

 

 

 

 

 odborné zameranie: problém determinizmu a slobodnej vôle,    tolerancia, multikulturalita

Katarína Marinová sa počas doktorandského štúdia zaoberá najmä témou toleracie a multikulturalizmu, ktorej venuje svoju dizertačnú prácu. Okrem toho sa zaujíma o problém slobodnej vôle, konkrétne o diskusiu, ktorá rieši otázky zlučiteľnosti slobodnej vôle a kauzálneho determinizmu.  

 

Mgr. Magdaléna Miklušičáková

Mgr. Magdaléna Miklušičáková

 

 

 

 

 odborné zameranie: filozofia existencie

 

Mgr. Miroslava Grofíková

 

 

Odborné zameranie: filozofia vedy 
 

Posledné diskusné stretnutia a ich témy:

október

Apeiron