Oddychová zóna: rekonštrukcia spustená | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Oddychová zóna: rekonštrukcia spustená

Začiatkom júna sme spustili práce na prípravu priestorov, ktoré budú slúžiť pre občerstvenie a oddych študentov.
Učebňa na prízemí fakulty, ktorú študenti poznali ako prednáškovú miestnosť P1, bude počas letných mesiacov rekonštruovaná.

Veríme, že už na začiatok zimného semestra bude nová oddychová zóna slúžiť študentom pre skvalitnenie študijného a voľného času na fakulte.