Oznamy o inauguračných konaniach | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Oznamy o inauguračných konaniach

1. Doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

 1. Životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Rozhodnutie inauguračnej komisie
 5. Oponentský posudok - prof. Móricová
 6. Oponentský posudok - prof. Adam
 7. Oponentský posudok - prof. Körner
 8. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 9. Prezenčná listina VR TFTU
 10. Výpis zo zápisnice VR TU
 11. Zoznam členov VR TU
 12. Rozhodnutie VR TU

2. Doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Rozhodnutie inauguračnej komisie
 5. Oponentský posudok - prof. Judák
 6. Oponentský posudok - prof. Ambroz
 7. Oponentský posudok - prof. Pietras
 8. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 9. Prezenčná listina VR TFTU
 10. Výpis zo zápisnice VR TU
 11. Zoznam členov VR TU 25. 4. 2019
 12. Rozhodnutie VR TU

3. Doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Rozhodnutie inauguračnej komisie
 5. Oponentský posudok - prof. Bremer
 6. Oponentsý posudok - prof. Volek
 7. Oponentsý posudok - prof. Chabada
 8. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 9. Prezenčná listina VR TFTU
 10. Výpis zo zápisnice VR TU
 11. Zoznam členov VR TU 20. 6. 2019
 12. Rozhodnutie VR TU

4. Doc. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Oponentský posudok - prof. Di Ceglie
 5. Preklad oponentského posudku prof. Di Ceglieho
 6. Oponentský posudok - prof. Volek
 7. Oponentský posudok - prof. Démuth
 8. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 9. Prezenčná listina VR TFTU
 10. Výpis zo zápisnice VR TU
 11. Zoznam členov VR TU
 12. Rozhodnutie VR TU