ŠPECIFICKÁ PREŽÍVANIA OSIRELÝCH DETÍ V KONTEXTE PRENATÁLNEJ PAMÄTI EPIGENETIKY | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

ŠPECIFICKÁ PREŽÍVANIA OSIRELÝCH DETÍ V KONTEXTE PRENATÁLNEJ PAMÄTI EPIGENETIKY

Pozvánka na vedeckú konferenciu, 24. apríl, 13:00 - 15:00, Aula TFTU

 
Vedecký garant a organizátor:  doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
 
Dr. Lichtenberg – Kokoszka Emilia je odbornou asistentkou na Inštitúte všeobecnej pedagogiky,
Ústave pedagogických vied Univerzity v Opole.
Zaoberá sa skúmaním prenatálneho a perinatálneho obdobia ľudského života   z pedagogického, psychologického a medicínskeho hľadiska.