Ponuka Univerzity tretieho veku pre akademický rok 2018/2019 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Ponuka Univerzity tretieho veku pre akademický rok 2018/2019

Teologická fakulta TU opäť otvára prvý ročník UTV so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu.

Takisto bude pokračovať možnosť prihlásiť sa na štúdium v maďarskom jazyku.

Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov na základe písomnej prihlášky. Podmienkou prijatia je maturita. 

 

Pre absolventovntom UTV, ktorí končili svoje štúdium v priebehu rokov 2003-2018, otvárame tieto  špecializácie: 

- Východná kresťanská spiritualita,

- Duchovné cvičenia,

- CVX komunity kresťanského života,

- Úvod do kresťanskej filozofie (letný semester),

- Kresťanská spiritualita,

- Otvárame dvere. Židovsko-kresťanské štúdiá na TF TU, 

- Dejiny kresťanského mníšstva,

- Dejiny Byzantskej ríše.

 

Podmienkou otvorenia danej špecializácie je minimálny počet študentov 15. Prijatí uchádzači budú písomne oboznámení o zápise a prvej prednáške.Prijatí uchádzači budú písomne oboznámení o zápise a prvej prednáške. Štúdium začne v októbri.

 

Poplatok za štúdium je 45 € na jeden akademický rok.

Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke utv.tftu.sk

 

 

Adresa na zasielanie prihlášok:

Teologická fakulta TU

Kostolná 1, P. O .Box 173

814 99 Bratislava

 

alebo na mailovú adresu: miroslava.fabianova@truni.sk