Poznáme nositeľov Ceny Martina Palkoviča za rok 2020 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Poznáme nositeľov Ceny Martina Palkoviča za rok 2020

Za Teologickú fakultu ocenenie získal doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Cena Martina Palkoviča putuje najlepším pedagógom Trnavskej univerzity vždy pri príležitosti Dňa učiteľov. Tento rok bol výnimočný a  kvôli pandémii sa oceňovanie presunulo na november pri príležitosti 385. výročia slávnostného otvorenia Universitas Tyrnaviensis.
Cenu Martina Palkoviča prevzali z  rúk rektora Reného Bílika piati ocenení pedagógovia zo všetkých fakúlt Trnavskej univerzity. Cenu udelil rektor ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti. Ocenenie je pomenované po piatom rektorovi Universitas Tyrnaviensis Martinovi Palkovičovi (1650-1652, 1655-1657), rodákovi z neďalekej Chtelnice, ktorý pôsobil ako dekan filozofickej a teologickej fakulty. 
 
celý článok na univerzitnej stránke...