Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej

Pozvánka na pracovný seminár PROFAMILY, téma - Synoda o rodine 2015 a čo po nej
Teologická fakulta TU s o.z. Priatelia Aloisiana organizujú v rámci Týždňa vedy vedecký pracovný seminár PROFAMILY na tému Synoda o rodine 2015 a čo po nej v rámci projektu Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu. 
25. novembra 2015 od 9.00 do 16.00, TF TU - miestnosť P2 Podujatie je určené pre odborníkov z vysokých škôl, sociálnej praxe, kňazských seminárov, pastoračnej praxe, rodinných hnutí, centier pre rodinu, študentov teológie, sociálnej praxe, náuky o rodine a pre všetkých, ktorí sa venujú štúdiu otázok manželstva a rodiny, ako aj tých, čo akýmkoľvek spôsobom prispievajú k oživovaniu hodnôt kresťanskej rodiny.
Plagát a program v sekcii: Veda a výskum /Konferencie/Prac.semináre - domáce a medzinárodné.