Pracoviská | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Pracoviská

Adresa:

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava 

Vrátnica - Telefónna ústredňa

tel.: +421252775410
 

Dekanát

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. - Dekan fakulty
tel.: +421252775415

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. - Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou
tel.: +421252775429

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. - Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť, projektovú činnosť a legislatívnú činnosť
tel.: +421252775421 alebo +421252775426

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. - Prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov, vnútorný systém kvality a vzdelávanie
tel.: +421252775421

Sekretariát dekana

Mgr. Anna Ďurčanská (sr. Pia CJ) 
tel.: +421252775416

Ivan Janák
tel.: +421252775417

Ekonomický úsek

Ing. Ľubica Kollárová
tel.: +421252775420

Viera Kubalová
tel.: +421252775419

Študijné oddelenie

Martina Hodásová (sr. Benigna CJ)
tel.: +421252775412, mob.: +421917920281

Úradné hodiny na študijnom oddelení

Oddelenie pre vedu a výskum a zahraničné vzťahy

Ing. Miroslava Fabianová
tel.: +421252775431

Oddelenie informačných systémov

Martin Šulák

Edičné oddelenie

PaedDr. Žofia Tkáčová
tel.: +421252775423

Fakultná knižnica

Mgr. Iveta Zmeková - vedúca knižnice
tel.: +421252775425

Personálne oddelenie a správa budovy

Bc. Anna Piskáčková
tel.: +421252775418

Údržbár

Ján Černý
tel.: +421252775414

Katedry

Katedra náuky o rodine
tel.: +421252775429

Katedra kresťanskej filozofie
tel.: +421252775426

Katedra systematickej teológie
tel.: +421252775430

Katedra pastorálnej teológie
tel.: +421252775427

Katedra biblických a historických vied
tel.: +421252775428