Pracoviská | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Pracoviská

Adresa:

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava 

Vrátnica - Telefónna ústredňa

tel.: +421252775410
 

Dekanát

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. - Dekan fakulty
tel.: +421252775415

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou
tel.: +421252775429

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť, projektovú činnosť a legislatívnú činnosť
tel.: +421252775421 alebo +421252775426

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. - Prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov, vnútorný systém kvality a vzdelávanie
tel.: +421252775421

Sekretariát dekana

Mgr. Anna Ďurčanská (sr. Pia CJ) 
tel.: +421252775416

Ivan Janák
tel.: +421252775417

Ekonomický úsek

Ing. Ľubica Kollárová
tel.: +421252775420

Viera Kubalová
tel.: +421252775419

Študijné oddelenie

Martina Hodásová (sr. Benigna CJ)

tel.: +421252775412, mob.: +421917920281

Mgr. Sylvia Sklárová
tel.: +421252775413, mob.: +421917920281

ÚRADNÉ HODINY

Utorok: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00
Streda: 9:00 - 11:00
Štvrtok: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00

 

Oddelenie pre vedecký výskum a zahraničné vzťahy

Ing. Miroslava Fabianová
tel.: +421252775431

Oddelenie informačných systémov

Martin Šulák

Edičné oddelenie

Mgr. Anna Dirbáková (sr. Letícia CJ)

anna.dirbakova@truni.sk

Fakultná knižnica

Mgr. Iveta Zmeková - vedúca knižnice
tel.: +421252775425

Jana Struhárová
tel.: +421252775425

Personálne oddelenie a správa budovy

Anna Piskáčková, Bc.
tel.: +421252775418

Údržbár

Ján Černý
tel.: +421252775414

Katedry

Katedra náuky o rodine
tel.: +421252775429

Katedra kresťanskej filozofie
tel.: +421252775426

Katedra systematickej teológie
tel.: +421252775430

Katedra pastorálnej teológie
tel.: +421252775427

Katedra biblických a historických vied
tel.: +421252775428