Predĺženie termínu podávania prihlášok | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Predĺženie termínu podávania prihlášok

Z dôvodu situácie spojenej s koronavírusom sa termín podávania prihlášok pre bakalárske a magisterské štúdium predlžuje do 29. mája 2020.
Fakulta sídli v centre Bratislavy. Záujemcovia si môžu vybrať štúdium kresťanskej filozofie, katolíckej teológie alebo sociálnej práce zameranej na rodinu.
Študijné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Študenti sa učia zvládnuť komunikačné stratégie a aplikovať ich v pracovnom živote. Fakulta u nich rozvíja vedomosti a zručnosti pre poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách.
Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď. Viac informácií na tftu.sk/uchadzac.