Prerušenie prezenčného štúdia | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prerušenie prezenčného štúdia

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu prechádza Teologická fakulta TU od 3. októbra na dištančnú formu štúdia.
Od tohto termínu sa budú všetky prednášky aj semináre uskutočňovať online formou. 
Prednášky aj semináre budú prebiehať v čase určenom v rozvrhu hodín pre zimný semester.