Prezenčná výučba na TFTU prerušená do odvolania | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prezenčná výučba na TFTU prerušená do odvolania

Na základe rozhodnutia rektora TU prof. René Bílika, CSc. je na Teologickej fakulte prerušené prezenčné vyučovanie až do odvolania. Prerušenie platí aj pre vyučovanie UTV.
Zároveň sa rušia všetky podujatia, ktoré sú naplánované v tomto čase na pôde fakulty.