Prihláška na ŠVOČ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prihláška na ŠVOČ

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ týmto Teologická fakulta vyhlasuje
 
Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2018
 
pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu.
Prihlásiť tému (spolu s prihláškou) je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 4. apríla 2018.
Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr
do 18. apríla 2017 do 13.00 hod. na Oddelení pre vedu a výskum (u p. Ing. Fabianovej)
Samotné fakultné kolo sa uskutoční 27. apríla 2017 o 9.00.
Viac informácii spolu s formulárom prihlášky nájdete na našej internetovej stránke. Prihlášku si môžete stiahnuť tu. Organizačné pravidlá obsahujúce metodológiu tu.