Prijímacie konanie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prijímacie konanie

II. kolo podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy je otvorené do 19. júla 2019 !!!

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020:

 

- BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

- MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

Výsledky prijímacieho konania - I. kolo

 

Bakalárske študijné programy

KRESŤANSKÁ FILOZOFIA - XD1-KF

SOCIÁLNA PRÁCA SO ZAMERANÍM NA RODINU - XD1-SPR

SOCIÁLNA PRÁCA SO ZAMERANÍM NA RODINU - XE1-SPR

ZÁKLADY KRESŤ. FILOZOFIE A KAT. TEOLÓGIE - XD1-ZKFaKT

 

Magisterské študijné programy

KATOLÍCKA TEOLÓGIA - YD2-KT

NÁUKA O RODINE - YE2-NoR

SOCIÁLNA PRÁCA SO ZAMERANÍM NA RODINU - YD2-SPR

SOCIÁLNA PRÁCA SO ZAMERANÍM NA RODINU - YE2-SPR

 

Doktorandské študijné programy

KATOLÍCKA TEOLÓGIA - ZD3-KT

KATOLÍCKA TEOLÓGIA - ZE3-KT