Prolongácia študentských preukazov na ak. rok 2021/22 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prolongácia študentských preukazov na ak. rok 2021/22

Vážení študenti, dávame vám do pozornosti informácie týkajúce prolongácie vašich preukazov na nový ak. rok 2021/2022. Viac na truni.sk.