Prolongácia študentských preukazov na AR 2019/2020 | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prolongácia študentských preukazov na AR 2019/2020

Vážení študenti,
v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004 sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu študenta objednáva a uhrádza v priebehu letného semestra. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí budú pokračovať v štúdiu v AR 2019/2020. Bez vopred uhradenej prolongačnej známky nie je možný zápis do vyššieho ročníka. Stredisko čipových kariet  odporúča študentom, aby si včas uhradili svoju prolongačnú známku a vyhli sa tak problémom pri zápise na nový akademický rok. Podrobné informácie o spôsobe úhrady prolongačnej známky nájdete na stránke Strediska čipových kariet v záložke Prolongácia preukazu študenta.
Všetky údaje o prolongácii boli doručené každému študentovi do univerzitnej e-mailovej schránky. Známku treba uhradiť čo najskôr!
 
Známka ISIC stojí 10 € a treba ju uhradiť do 30.6.2019. Platí na zľavy na dopravu, aj na zľavy poskytované združením CKM SYTS.
 
Známka pre externých študentov je známka EXTERNISTA, stojí 1 € a takisto ju treba uhradiť do 30.6.2019.
 
Po termíne sú platby za známky ISIC a EXTERNISTA zvýšené o 0,50 €.