Promócia absolventov UTV na TFTU | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Promócia absolventov UTV na TFTU

Dňa 15. 5. 2019 sa v priestoroch nášho jezuitského kostola  v rámci svätej omše o 16.30 uskutoční slávnostná promócia absolventov 3. ročníka Univerzity tretieho veku pri Teologickej fakulte Trnavskej univerzity za účasti pána rektora Mareka Šmida a pána dekana Miloša Lichnera. Na slávnostnú promóciu sú všetci srdečne pozvaní.