Schola Gloria Dei | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Schola Gloria Dei

Vznik a poslanie Schola Gloria Dei - homo vivens
Schola bola  založená  na  jeseň  2003  na  Teologickej  fakulte  Trnavskej  univerzity.
Programový  názov  Scholy  pochádza  od  sv.  Ireneja  a  výstižne  vyjadruje  zmysel  jej  činnosti: byť svedectvom Božej slávy skrze oživujúce Slovo.
Schola od svojich počiatkov chápe spev na liturgii ako svoje poslanie: Gregoriánsky chorál
je súčasť liturgického úkonu rímskeho rítu (SC 112-116).
Schola  sa zúčastňuje  liturgií v  kostole  jezuitov,  františkánov,  v dóme  sv.  Martina,  v Hainburgu, vo Váci a v Regensburgu; pravidelne sa zúčastňuje festivalov v Bratislave a vo Váci.
Schola rozvíja koncertnú činnosť v dóme sv. Martina v zmysle ohlasovania evanjelia krásou.
Od roku 2005 je Gregoriánsky chorál zaradený do študijných programov Teologickej  fakulty  ako výberový predmet.

Záujemci a noví členovia sú vítaní.