Slávnostné otvorenie akademického roka | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Slávnostné otvorenie akademického roka

Srdečne pozývame študentov, pedagógov a zamestnancov fakulty na slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022.
 
Podujatie  začne o 9:00 bohoslužbou Veni Sancte v Katedrálnom chráme sv. Jána Kstiteľa v Trnave.
Nasledovať bude o 11:00 Akademická ceremónia ocenenia študentov v aule Marianum.
 
Zamestnanci a študenti z Teologickej fakulty si dopravu do Trnavy a späť zabezpečujú individuálne.
Zúčastnení študenti na slávnostnom podujatí budú z pondelkového vyučovania ospravedlnení.