Informácie pre uchádzačov | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Informácie pre uchádzačov

 

 

Zaujímajú Vás otázky týkajúce sa duchovného rozmeru človeka, spoločnosti a kultúry súčasnej doby?
Je pre Vás dôležité porozumieť východiskám a smerovaniu kresťanskej tradície vo svete, ktorý Vás obklopuje či zorientovať sa v hodnotovej pluralite dneška?
Premýšľate o podstate skutočnosti, bytia či zmyslu života? Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako to funguje v rodine, vo vzťahoch v nej, nazrieť hlbšie do jej fungovania z pohľadu biblického, psychologického, alebo chcete nahliadnuť do rôznych aspektov sociálnej práce?

Teologická fakulta Trnavskej univerzity je miestom práve pre Vás.

 

Vzdelávanie na fakulte sa venuje otázkam a požiadavkám súčasnej spoločnosti. Nadväzuje na európsku kresťanskú tradíciu a jezuitský systém intelektuálnej formácie.

Poskytuje vysokoškolské vzdelanie členom inštitútov zasväteného života a tiež laikom vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských programoch. Študijné programy sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu, otázky manželstva a rodiny.

 

 

Pre akademický rok 2017/2018 sa záujemcovia môžu prihlásiť na štúdium v týchto študijných programoch:

Bakalárske študijné programy - denná forma
- kresťanská filozofia
- základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Bakalárske študijné programy - externá forma
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Magisterské študijné programy - denná forma
- kresťanská filozofia
- katolícka teológia
- náuka o rodine
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Magisterské študijné programy - externá forma
- náuka o rodine
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Doktorandský študijný program - denná forma
- katolícka teológia

Doktorandské študijné programy - externá forma
- systematická filozofia
- katolícka teológia

 

Viac informácií o študijných programoch

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní

 

Podávanie prihlášok na akademický rok 2017/18 je ukončené. Budeme sa tešiť Vášmu záujmu v budúcnosti.

 

Bližšie informácie môžete získať na študijnom oddelení v úradných hodinách:

 

Utorok: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00
Streda: 9:00 - 11:00
Štvrtok: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00

 

 

Kontakt:

Ing. Mária Demková (sr. Dorotea CJ)
tel.: +421252775412

mob.: +421917920281

Mgr. Sylvia Sklárová
tel.: +421252775413

mob.: +421917920281