Voľby do Študentskej rady vysokých škôl | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Zásad volieb AS TU pre voľby do ŠRVŠ vyhlasujem voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať v dňoch 10. – 12. decembra 2018 v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Dňa 13. decembra 2018 volebná komisia vyhlási výsledky volieb na úradnej výveske TU.
 
Mgr. Katarína Karabová, PhD., v. r. predsedníčka AS TU
 

Zdroj: Akademický senát TU