Kresťania a voľby | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Kresťania a voľby

Na februárovom kolokviu pedagógov fakulty sa jeho účastníci pripájajú k aktivitám kresťanov odmietajúcich spájanie kresťanstva a nenávisti. Uvádzame ich vyhlásenie.
 
„Veriacim v Boha nie je každý, kto rečnícky používa slovo Boh, ....“ Aj dnes rezonujú myšlienky encykliky Pia XI Mit brennender Sorge z roku 1937. Po takmer ôsmych desaťročiach sa opäť mieša sklamanie z demokracie s náklonnosťou k zavádzaniu autoritatívnych ideológií a odvolávaním sa na náboženstvo.
S blížiacimi sa voľbami silnejú očakávania občanov, že v traumatizovanej spoločnosti sa mnohé veci zmenia. Túžba ľudí po poriadku a istotách je však nezriedka zneužívaná ponukami rýchlych a radikálnych riešení, ktoré zneužívajú náboženskú terminológiu a vo svojich vyhláseniach obchádzajú ľudskú slobodu a dôstojnosť. Tie nahrádzajú sľubmi, „ktoré sú iba strojcami ilúzií“ (Benedikt XVI, Caritas in Veritate, 17).
Strany predstierajúce antisystémovosť a kresťanské hodnoty s podporou samozvaných prorokov ponúkajú čiernobiele videnie sveta. Cez militantné riešenia ich predstavitelia a podporovatelia skresľujú obraz kresťanstva.

Vyzývame všetkých, aby vo voľbách nepodľahli prísľubom poriadku založenom na šírení strachu, ktorý znemožňuje spoluprácu a budovanie spoločného dobra v rozmanitosti. Riešenia na aktuálne problémy spoločnosti dokážeme nájsť len cez dialóg, vzájomný rešpekt a spoluprácu.
 
Link na predchádzajúcu tému kolokvia o význame duchovných obnov a ich rizikách.