Zápisy-predzápisy | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Zápisy-predzápisy

Podklady na zápis


Na zápis je potrebné si priniesť:

 

Termíny zápisov


Akademický rok 2016/2017

Bakalárske štúdium - denná forma


Kresťanská filozofia

Náuka o rodine

Sociálna práca so zameraním na rodinu

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teolófie

 

Bakalárske štúdium - externá forma


Náuka o rodine

Sociálna práca so zameraním na rodinu

 

Magisterské štúdium - denná forma


Katolícka teológia

Kresťanská filozofia

Náuka o rodine

Sociálna práca so zameraním na rodinu

 

Magisterské štúdium - externá forma


Náuka o rodine

Sociálna práca so zameraním na rodinu