Informácie pre pedagogických zamestnancov | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Informácie pre pedagogických zamestnancov

 

Manuály pre prácu so systémom Mais
 
Vypísanie témy záverečnej práce
 
Vypísanie termínu záverečného hodnotenia, zapísanie priebežného hodnotenia
 

Úradné hodiny študijného oddelenia počas letných prázdnin  01. 07. 2021 - 31. 08. 2021

Streda: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00
 
Úradné hodiny študijného oddelenia (počas semestra)
Utorok: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00
Streda: 9:00 - 11:00
Štvrtok: 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00
 
Kontakt:
Martina Hodásová (sr. Benigna CJ)
tel.: +421252775412
mob.: +421917920281