Zapojte sa do ŠVOČ ZMENA | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Zapojte sa do ŠVOČ ZMENA

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ týmto Teologická fakulta vyhlasuje Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2020
 
pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia, sociálna práca a náuka o rodine.
 
Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 1. apríla 2020 (zaslať elektronicky na adresu rastislav.nemec@truni.sk)
Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 24. apríla 2020 do 13.00 hod. Z M E N A (Prácu zaslať na horeuvedenú mailovú adresu).
Samotné fakultné kolo sa uskutoční..... (O uskutočnení kola budeme ešte informovať, akonáhle sa zastabilizuje situácia v súvislosti s pandémiou).
Viac informácii spolu s formulárom prihlášky nájdete na našej internetovej stránke tu.