Zodpovednosť teológie v pluralitnej spoločnosti | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Zodpovednosť teológie v pluralitnej spoločnosti

V piatok, 8. marca, prebehlo tretie stretnutie zo série kolokvií na spoločensko-aktuálne témy. V rámci odborných debát sa pedagógovia teologickej fakulty snažia identifikovať úlohu a zodpovednosť kresťanstva v kontexte rastúceho extrémizmu, nacionalizmu a rôznych foriem fundamentalizmu. Témou aktuálneho diskusného popoludnia zástupcov katedier pastorálnej teológie a filozofie bolo hľadanie konštruktívnych postojov k problémom, ktoré rozdeľujú občiansku spoločnosť. 
Poctivé bádanie kresťanských tradícií ukazuje, že teológia sa nemôže chápať ako kresťanský aktivizmus, zredukovaný na niekoľko kultúrnych, morálnych a politických tém. Teológia musí pomáhať prekonávať čiernebiele videnie sveta a spoluvytvárať také platformy v občianskej spoločnosti, ktoré definuje rešpekt, tolerancia a konštruktívny dialóg. Výzva „byť soľou zeme“ neznamená tvoriť opozíciu súčasnej kultúry, ale ju spoluvytvárať. Naliehavou zodpovednosťou kresťanstva je stavať mosty, nie barikády.