Skočiť na hlavný obsah
jozef.zuffa
13.11.2018

Kvalita dlhodobej starostlivosti o seniorov

Teologická fakulta Trnavskej univerzity je od januára 2018 jedným z partnerov Sliezskej diakonie v Českom Těšíně pri realizácii dvojročného európskeho projektu na podporu zvyšovania kvality služieb dlhodobej starostlivosti o seniorov. Pedagógovia fakulty, spolu so zamestnancami organizácií, pracujúcimi so seniormi na Slovensku, pripravujú medzinárodné stretnutia štyroch európskych partnerských organizácií. Tieto stretnutia sú zamerané na sieťovanie a výmenu skúsenosti účastníkov v oblasti dlhodobej starostlivosti o seniorov v rôznych krajínách EU.

Do projektu sú zapojení experti z Česka, Slovenska, Talianska a Holandska, ktorí vytvoria on-line publikáciu, dostupnú v angličtine a v jazykoch partnerských inštitúcií, ktorá bude slúžiť ako metodická príručka pre manažérov sociálnych služieb a vzdelávateľov. Príručka prispeje k zvýšeniu kompetencií zamestnávateľov v oblasti zvyšovania kvality služieb pre seniorov. Hlavnými témami príručky sú systémy riadenia kvality, postupy získavania kvalifikovaných zamestnancov pre tieto služby, spôsob merania kvality služieb a trendy v oblasti zvyšovania kvality starostlivosti v Európe.

Projekt je podporený z programu Erazmus+, zameraného na vzdelávanie dospelých.

 

Pracovný workshop v Bruseli

Východiskové princípy kvality