Skočiť na hlavný obsah
TFTU
09.10.2022

Univerzita tretieho veku 2022/23

Na Teologickej fakulte prebieha vzdelávanie aj formou Univerzity tretieho veku (UTV). Počas troch rokov sa študenti venujú Svätému písmu a systematickej teológii. Pre absolventov troch ročníkov UTV sa otvára štúdium so špecializáciami: Duchovné cvičenia 1,2, po ich absolvovaní sa záujemci môžu prihlásiť na ďalšie kurzy: CVX komunity kresťanského života, Aktuálnosť spirituality púštnych otcov.

Aj tento akademický rok pokračujú prednášky katolíckej teológie pre UTV v maďarskom jazyku.

 

Rozvrh - letný semester 2022/2023

1. ročník - katolícka teológia

2. ročník - katolícka teológia

3. ročník - katolícka teológia

Aktuálnosť spirituality púštnych otcov II

CVX 3 - duchovné cvičenia v každodennom živote

Vybrané texty z diel cirkevných otcov

 

 

 

Na Univerzitu tretieho veku sa každý rok môžu hlásiť záujemci starší ako 40 rokov. Prihlášky je potrebné poslať na adresu:

Teologická fakulta TU, Kostolná 1, P. O. Box 173,
814 99 Bratislava.

alebo mailom na: miroslava.fabianova [at] truni.sk

Poplatok za štúdium: 45 € na jeden akademický rok.
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 00241236
Variabilný symbol: 7104000600
Špecifický symbol: 49906
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa napíšte: vaše meno – UTV – online štúdium

 

Informácie o štúdiu na UTV:

Ing. Miroslava Fabiánová
tel.:  02/52 77 54 31
e-mail: miroslava.fabianova [at] truni.sk