Skočiť na hlavný obsah
TFTU
09.10.2022

Univerzita tretieho veku 2022/23

Na Teologickej fakulte prebieha vzdelávanie aj formou Univerzity tretieho veku (UTV). Počas troch rokov sa študenti venujú Svätému písmu a systematickej teológii. Pre absolventov troch ročníkov UTV sa otvára štúdium so špecializáciami: Duchovné cvičenia 1,2, po ich absolvovaní sa záujemci môžu prihlásiť na ďalšie kurzy: CVX komunity kresťanského života, Aktuálnosť spirituality púštnych otcov.

Aj tento akademický rok budú pokračovať prednášky pre UTV v maďarskom jazyku.

 

Rozvrh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Duchovné cvičenia 1

Duchovné cvičenia 2

Aktuálnosť spirituality púštnych otcov

CVX 2

CVX 3

 

Prihláška na štúdium

Trojročné štúdium UTV

UTV špecializácie

UTV v maďarskom jazyku

 

Na Univerzitu tretieho veku sa môžu prihlásiť záujemci starší ako 40 rokov. Prihlášky je potrebné poslať na adresu:

Teologická fakulta TU, Kostolná 1, P. O. Box 173,
814 99 Bratislava.

alebo mailom na: miroslava.fabianova [at] truni.sk

Poplatok za štúdium: 45 € na jeden akademický rok.
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 00241236
Variabilný symbol: 7104000600
Špecifický symbol: 49906
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa napíšte: vaše meno – UTV – online štúdium

 

Informácie o štúdiu na UTV:

Ing. Miroslava Fabiánová
tel.:  02/52 77 54 31
e-mail: miroslava.fabianova [at] truni.sk