Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne informácie

Dňa 21. 6. 2024 o 9:00 bude prebiehať na našej fakulte v miestnosti P2 prebiehať obhajoba dizertačnej práce doc. ThLic. Ing. Gabriela Farkasa, PhD.: “Existenciálny rozmer svedomia v diele sv. Johna Henryho Newmanna”.

Obhajoba je prístupná pre verejnosť. 

 

Záverečné práce - formulár posudkov

Školiteľský posudok bakalárskej práce

Oponentský posudok bakalárskej práce

 

Školiteľský posudok diplomovej práce

Oponentský posudok diplomovej práce

 

Školiteľský posudok záverečnej práce učiteľskej spôsobilosti

Oponentský posudok záverečnej práce učiteľskej spôsobilosti

 

Hodnotenie doktorandov, IŠVP

Ročné hodnotenie doktorandov

Vzor individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda (IŠVP)

 

Manuály pre prácu so systémom MAIS:

Vypísanie témy záverečnej práce

Vypísanie termínu záverečného hodnotenia, zapísanie priebežného hodnotenia, prezenčná listina študentov

 

Edičná činnosť TF TU

Zásady edičnej činnosti

Námetový list do edičného plánu

 

Habilitačné a inauguračné kritériá TF TU

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu