Skočiť na hlavný obsah

Prebiehajúce:

6. doc. PeadDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2.  

 

Ukončené:

5. doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Návrh inauguračnej komisie
 5. Oponentský posudok - prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D
 6. Oponentský posudok - prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
 7. Oponentský posudok - prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
 8. Návrh inauguracnej komisie 
 9. Zoznam členov VR TFTU
 10. Prezencna listina VR TFTU 
 11. Rozhodnutie VR TFTU 
 12. Prezenčná listina VR TU
 13. Výpis zo zápisnice VR TU
 14. Zoznam členov VR TU
 15. Rozhodnutie VR TU 

 

4. doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Návrh inauguračnej komisie
 5. Rozhodnutie inauguračnej komisie
 6. Oponentský posudok - prof. Móricová
 7. Oponentský posudok - prof. Adam
 8. Oponentský posudok - prof. Körner
 9. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 10. Zoznam členov VR TFTU
 11. Prezenčná listina VR TFTU
 12. Rozhodnutie VR TFTU
 13. Výpis zo zápisnice VR TU
 14. Zoznam členov VR TU
 15. Rozhodnutie VR TU

 

3. doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Návrh inauguračnej komisie 
 5. Rozhodnutie inauguračnej komisie
 6. Oponentský posudok - prof. Judák
 7. Oponentský posudok - prof. Ambroz
 8. Oponentský posudok - prof. Pietras
 9. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 10. Zoznam členov VR TFTU 
 11. Prezenčná listina VR TFTU
 12. Rozhodnutie VR TFTU 
 13. Výpis zo zápisnice VR TU
 14. Zoznam členov VR TU
 15. Rozhodnutie VR TU

 

2. doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Návrh inauguračnej komisie 
 5. Rozhodnutie inauguračnej komisie
 6. Oponentský posudok - prof. Bremer
 7. Oponentsý posudok - prof. Volek
 8. Oponentsý posudok - prof. Chabada
 9. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 10. Zoznam členov VR TFTU  
 11. Prezenčná listina VR TFTU
 12. Rozhodnutie VR TFTU  
 13. Výpis zo zápisnice VR TU
 14. Zoznam členov VR TU
 15. Rozhodnutie VR TU

 

1. doc. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.

 1. Profesijný životopis
 2. Publikačná činnosť
 3. Inauguračná komisia
 4. Návrh inauguračnej komisie 
 5. Oponentský posudok - prof. Di Ceglie
 6. Preklad oponentského posudku prof. Di Ceglieho
 7. Oponentský posudok - prof. Volek
 8. Oponentský posudok - prof. Démuth
 9. Uznesenie zo zasadnutia VR TFTU
 10. Zoznam členov VR TFTU 
 11. Prezenčná listina VR TFTU
 12. Rozhodnutie VR TFTU  
 13. Výpis zo zápisnice VR TU
 14. Zoznam členov VR TU
 15. Rozhodnutie VR TU