Skočiť na hlavný obsah

Adresa fakulty

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
 

Vrátnica/Telefónna ústredňa

tel.: +421 2 52 77 54 10
 

Dekan a prodekani

marek.smid [at] truni.sk (Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.) - dekan
tel.: +421 2 52 77 54 16

martin.sarkan [at] truni.sk (Mgr. Martin Šarkan, PhD.) - prodekan pre vzdelávanie
tel.: +421 2 52 77 54 21

jozef.tino [at] truni.sk (doc. Dr. Jozef Tiňo )- prodekan pre vedeckú činnosť
tel.: +421 2 52 77 54 21

maria.smidova [at] truni.sk (prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. )- prodekanka pre vonkajšie vzťahy
tel.: +421 2 52 77 54 29

jozef.zuffa [at] truni.sk (doc. Jozef Žuffa, PhD.) - prodekan pre rozvoj
tel.: +421 2 52 77 54 21

 

Sekretariát dekana

katarina.jancovicova [at] truni.sk (Ing. Katarína Jančovičová)
tel.: +421 2 52 77 54 16

ivan.janak [at] truni.sk (Ivan Janák)
tel.: +421 2 52 77 54 17

 

Ekonomický úsek

lubica.kollarova [at] truni.sk (Ing. Ľubica Kollárová) - tajomníčka
tel.: +421 2 52 77 54 20, +421 917 920 280

viera.kubalova [at] truni.sk (Viera Kubalová)
tel.: +421 2 52 77 54 19

 

Študijné oddelenie

lubomira.zaloudkova [at] truni.sk (PhDr. Ľubomíra Žaloudková) - ved.štud.odd.
tel.: +421 2 52 77 54 12
       +421 917 920 281

 

Oddelenie pre vedu a výskum a zahraničné vzťahy, UTV

miroslava.fabianova [at] truni.sk (Ing. Miroslava Fabianová)
tel.: +421 2 52 77 54 31

jana.bluskova [at] truni.sk (Mgr. Magdaléna Jeník, PhD.)
tel.: +421 2 52 77 54 31

 

Oddelenie informačných systémov

martin.sulak [at] truni.sk (Martin Šulák)

 

Edičné oddelenie

zofia.tkacova [at] truni.sk (PaedDr. Žofia Tkáčová)
tel.: +421 2 52 77 54 23

 

Fakultná knižnica

iveta.zmekova [at] truni.sk (Mgr. Iveta Zmeková - vedúca knižnice)
tel.: +421 2 52 77 54 25

 

Personálne oddelenie a správa budovy

anna.miklusicakova [at] truni.sk (Bc. Anna Miklušičáková)
tel.: +421 2 52 77 54 18

 

Údržbár

jan.cerny [at] truni.sk (Ján Černý)
tel.: +421 2 52 77 54 14

 

Katedry

Katedra náuky o rodine
tel.: +421 2 52 77 54 29

Katedra kresťanskej filozofie
tel.: +421 2 52 77 54 26

Katedra systematickej teológie
tel.: +421 2 52 77 54 30

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva
tel.: +421 2 52 77 54 27

Katedra biblických a historických vied
tel.: +421 2 52 77 54 28