Skočiť na hlavný obsah

21.6.2024 o 9.00 v P2 verejná obhajoba dizertačnej práce “Existenciálny rozmer svedomia v diele sv. Johna Henryho Newmana” doktoranda TF TU     doc. ThLic. Ing. Gabriela Farkasa, PhD.

4. a 6.2024 - Blahoželáme k úspešným Bc. a Mgr. štátniciam

counseling

ZKFaKT

 

16.2.2024 - Blahoželáme k úspešným štátniciam z učiteľskej spôsobilosti

US

Gratulujeme k Motiv-Štipendiu za výborný prospech v AR 2022/2023

                                              * * * * * * *

Gratulujeme študentom TF k Cene rektora včít. motivačného štipendia

                                              * * * * * * *                                        

Omse 2024

 

________________________________________________________________

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Úradné hodiny cez prázdniny:

Streda    9:00 - 11:00      Zmena vyhradená            

Telefonické informácie IBA počas úradných hodín

Využi aj schránky na vchode (24/7) + vrátnici (8/5), mail, post

 

Vedúca štud. odd.       PhDr. Ľuba Žaloudková

Odborná referentka   Bc. Sára Čambalová     

 

Email  tf_o_stud [at] truni.sk  

Fon    +421 2 527 754 12

          

__________

"Hlupák má vždy jasno, inteligent hľadá. Kto sa pýta, hľadá" 
Prof.PaedDr.ThDr.MUDr.et MUDr.Jaroslav Maxmilián Kašparů PhD. Dr.h.c.

"Kultúra nie je všetko, ale bez kultúry je všetko Nič"  Karl Valentin