Skočiť na hlavný obsah

Informácie pre študentov

Aktuálne zaujímavosti všetkým študentom TU:

"Život v nebezpečí" CeloTruniverzitná súťaž o najlepšiu esej+cenu Petra Blahu T: 31.3.2023

 

Fakult(atív)né sv. omše mimo prázdnin vždy štvrtok 12.00 Kaplnka na 1.p.

 

Úradné hodiny študijného oddelenia:

Utorok  9:00 - 11:00         13:00 - 15:00 

Štvrtok  9:00 - 11:00

Využite prosím aj schránky na vchode a vedľa vrátnice, podateľňu, mail, poštu.

 
Kontakt:

Kostolná 1 P.O.BOX 173

814 99 Bratislava

+421 2 527 754 12

lubomira.zaloudkova [at] truni.sk