Skočiť na hlavný obsah

Fakultné sv. omše cez prednáškové obdobie sú každý štvrtok 12:00 v kaplnke na 1. poschodí

                                       

Úradné hodiny študijného odd. (okrem prázdnin)

Utorok:  9:00 - 11:00    13:00 - 15:00 

Štvrtok:  9:00 - 11:00

Mimo ÚH prosím využite schránku na vchode, vrátnici, podateľňu, mail, poštu.

 

Kontakt:

Kostolná 1 P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava

+421 2 527 754 12 / +421 917 920 281

lubomira.zaloudkova [at] truni.sk